Önümler

 • Qualityokary hilli Anne polat zolagy

  Qualityokary hilli Anne polat zolagy

  Güýçli polat plastinka, çydamly polat geýiň, kremniý polat, sowuk baş polat, erkin kesiş polat, galyp polat

 • Sowuk togalanan polat zolak

  Sowuk togalanan polat zolak

  Sowuk togalanan polat gowy işleýiş ukybyna eýe, oňat tekizligi we ajaýyp üstü, dürli galyňlygy we ini kombinasiýalary bilen elýeterlidir.Sowuk emele gelmek üçin polat derejeleri, egilmek we berklik we süýümli häsiýetler zerur bolan çuňňur çyzgy proseslerinde has gowy görülýär.Bu polatlar esasan awtoulag böleklerinde we korpus panellerinde, metal mebellerde, enjamlarda, radiatorlarda, käbir profillerde we howa çalşygy enjamlarynda ulanylýar.

 • Gatylaşdyrylan we gyzgyn polat zolak

  Gatylaşdyrylan we gyzgyn polat zolak

  Atylylygy bejermek Bahar polat zolagy

  Gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, gözegçilik edilýän ýyladyş we sowadyş prosesi arkaly polat zolaklary güýçlendirýän ýylylyk prosesi.Gatylaşdyrma prosesi polat zolagy berlen dereje üçin kritiki üýtgeşme temperaturasyndan ýokary gyzdyrmagy we soňra çalt sowatmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda polat zolak gaty döwük we temperaturada has köp bejergini talap edýär.Soňra zolaklar has pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir wagt üçin berlen temperaturada saklanýar.Bu amal okislenmezlik üçin inert atmosferada edilýär.Polat zolagyň bu görnüşi ýokary berklige we ajaýyp bahar aýratynlyklaryna eýedir.

 • Carokary uglerodly gyzgyn polat zolak

  Carokary uglerodly gyzgyn polat zolak

  Giriş:

  Gyzgyn togalanan polat gurluşyk meýdançasyna, gämi gurluşyk pudagyna, nebit, himiýa senagatyna, uruş we elektrik senagatyna, azyk gaýtadan işleýän we lukmançylyk senagatyna, gaz ýylylyk çalşyjy enjamlara, tehnika we enjam enjamlaryna we ş.m. degişlidir.

 • Qualityokary hilli rulonly ýapyk gapy çeşmeleri

  Qualityokary hilli rulonly ýapyk gapy çeşmeleri

  Atylylygy bejermek Bahar polat zolagy

  Gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, gözegçilik edilýän ýyladyş we sowadyş prosesi arkaly polat zolaklary güýçlendirýän ýylylyk prosesi.Gatylaşdyrma prosesi polat zolagy berlen dereje üçin kritiki üýtgeşme temperaturasyndan ýokary gyzdyrmagy we soňra çalt sowatmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda polat zolak gaty döwük we temperaturada has köp bejergini talap edýär.Soňra zolaklar has pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir wagt üçin berlen temperaturada saklanýar.Bu amal okislenmezlik üçin inert atmosferada edilýär.Polat zolagyň bu görnüşi ýokary berklige we ajaýyp bahar aýratynlyklaryna eýedir.

 • Aýlawly gapy pru springina gutusy

  Aýlawly gapy pru springina gutusy

  Dolandyryş gapy bölekleri täjirçilik gapylary, söwda merkezleri, hassahanalar zawodlary we beýleki köpçülik ýerleri ýa-da ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr. Esasanam funksiýany amatly we çalt açmak üçin has uly, amatsyz ýer gapysy.

 • Qualityokary hilli polat zolak

  Qualityokary hilli polat zolak

  Güýçli polat plastinka, çydamly polat geýiň, kremniý polat, sowuk baş polat, erkin kesiş polat, galyp polat

 • Qualityokary hilli sowuk rulon zolak

  Qualityokary hilli sowuk rulon zolak

  Sowuk togalanan polat gowy işleýiş ukybyna eýe, oňat tekizligi we ajaýyp üstü, dürli galyňlygy we ini kombinasiýalary bilen elýeterlidir.Sowuk emele gelmek üçin polat derejeleri, egilmek we berklik we süýümli häsiýetler zerur bolan çuňňur çyzgy proseslerinde has gowy görülýär.Bu polatlar esasan awtoulag böleklerinde we korpus panellerinde, metal mebellerde, enjamlarda, radiatorlarda, käbir profillerde we howa çalşygy enjamlarynda ulanylýar.

 • Qualityokary hilli gaty we gyzgyn polat zolagy

  Qualityokary hilli gaty we gyzgyn polat zolagy

  Atylylygy bejermek Bahar polat zolagy

  Gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, gözegçilik edilýän ýyladyş we sowadyş prosesi arkaly polat zolaklary güýçlendirýän ýylylyk prosesi.Gatylaşdyrma prosesi polat zolagy berlen dereje üçin kritiki üýtgeşme temperaturasyndan ýokary gyzdyrmagy we soňra çalt sowatmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda polat zolak gaty döwük we temperaturada has köp bejergini talap edýär.Soňra zolaklar has pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir wagt üçin berlen temperaturada saklanýar.Bu amal okislenmezlik üçin inert atmosferada edilýär.Polat zolagyň bu görnüşi ýokary berklige we ajaýyp bahar aýratynlyklaryna eýedir.

 • Qualityokary hilli gyzgyn polat zolak

  Qualityokary hilli gyzgyn polat zolak

  Giriş:

  Gyzgyn togalanan polat gurluşyk meýdançasyna, gämi gurluşyk pudagyna, nebit, himiýa senagatyna, uruş we elektrik senagatyna, azyk gaýtadan işleýän we lukmançylyk senagatyna, gaz ýylylyk çalşyjy enjamlara, tehnika we enjam enjamlaryna we ş.m. degişlidir.