Biz hakda

Fengçeng Şunda zolak polat.Co., Ltd.

2002-nji ýylda döredilen Fengcheng Shunda zolak polat Co., Ltd. polat zolagy ösdürmek we gözlemek, öndürmek we satmak bilen birleşýän iň uly kompaniýalaryň biridir.Highokary hilli materiallarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Arap ýarym adasy, günorta gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara satyldy.

Zawodymyz

1

Zawodymyz, Hytaýyň jiangxi welaýaty, fengçeng şäheri, ýokary tehnologiýaly senagat zolagynda ýerleşýär, 20 müň inedördül metrden gowrak meýdany 50-den gowrak gujurly işgär bilen üpjün edýär.Öňdebaryjy gatylaşdyryjy we temperatura desgalaryndan we tehnologiýasyndan peýdalanyp, hünär önümçilik tejribämizi jemläp, poslamaýan sowadylan gaty polat (3cr13) ýaly dürli polat zolaklary bilen öndürilen 8000 metrden gowrak ýokary hilli polat zolaklary üpjün edip bileris. / 6cr13), uglerod polat polat, uglerod gural, bahar polat, garyndy gural polat, garyndy, gurluşyk polat (t8 (a) t9 (a), t10 (a), 60si2mn, 60si2mna, 50crva; 50crv4; 45 #, 50 # , 60 #, 65mn; sk3, sk4, sk5 we ş.m.) 0,1-3.0 * 20-350mm aýratynlyklary bilen.Şeýle hem, polatlarymyzy gyzgyn togalanan polat zolaklara, sowuk togalanan polat zolaklara, dykylan polat zolaklara, gaty we gyzgyn polat zolaklara bölüp bileris.Reňkine tebigat birght, çal, gara, ýalpyldawuk ak, ýalpyldawuk sary, reňklenen gök degişlidir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz awtoulag pudagyna, elektrik maşynyna, stasionar, togalanýan gapy, adaty bölekler, sagat iýmitine giňden ulanylýar.Dürli palçyk polotensalary, agaçdan ýasalan zolaklar, awtomatiki gysgyçlar, togalanýan ýapyk çeşmeler, horologeclock çeşmeleri, gulp ýasamak, aýakgap materiallary, çeňňek materiallary, egirme standart möhürleme, awtoulaglar, senagat pyçaklary, awtoulaglar, nebit berkidijiler, podşipnikler we başgalar .
Kompaniýamyz, önümiň hilini kepillendirmek üçin öňdebaryjy synag enjamlaryny ulanyp, hil gözegçiligi we müşderi hyzmatynyň tutuş ulgamyna eýedir.Müşderilere hyzmat etmek we kanagatlandyrmak üçin ähli bölümimiz prosesi optimallaşdyrýar.Birinji derejeli hil, bäsdeşlik bahasy we satuwdan soňky giňişleýin hyzmaty dowam etdirmek, potensial we uzak wagtlap dowam edýän müşderileriň bize bolan ynamyny hödürleýär.
Geçen ýyllarda dürli global sergilere gatnaşdyk we global müşderiler zawodymyza baryp gördük we biri-birimiz bilen uzak möhletli gatnaşyklar gurduk.

hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda