Qualityokary hilli polat zolak

Güýçli polat plastinka, çydamly polat geýiň, kremniý polat, sowuk baş polat, erkin kesiş polat, galyp polat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Esasy maglumat

Useörite ulanmak Güýçli polat plastinka, çydamly polat geýiň, kremniý polat, sowuk baş polat, erkin kesiş polat, galyp polat
Arza Gurluş polat paneli
Uzynlyk Talap edilişi ýaly
Galyň çydamlylyk 0,2-1.5mm
MOQ Şeýle hem, nusga sargytlaryny kabul edip bileris.
Potensial 20,000 tonna / .yl
Material Müşderiniň standarty hökmünde
Ini 10-850mm
Faceerüsti reňk Gara
Ulag bukjasy Adaty deňiz gaplamasy
Spesifikasiýa W (mm): 8-1500 / T (mm): 0,1-3.0
Modeliň ady TH (mm) W (mm) Mugt nusgalar Gelip çykyşy Söwda möhleti üstü Tehnika MOQ
ColdRolled
Polat zolak
0.1-3.0 8-1500 Elýeterli Jiangxi Hytaý FOB / CFR açyk we gara sowuk togalandy 10 tonna

* Önümiň beýany

Haryt Sowuk togalanan polat zolak
Spesifikasiýa Galyňlygy: 0,1-3mm; düzülip bilner
Giňligi: 8-1500mm; düzülip bilner
Standart ISO / RoHS / IBR / AISI / ASTM / GB / EN / DIN / JIS
Material Q195, Q215, Q235.08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16,

DC01, DC03, DC04, DC05, DC06

Faceüzü açyk we gara
Bukja Dokalan halta we polat list bilen gaplanan, tüsse däl paletde berkidilen.
Müşderileriň islegi hökmünde gaplap bolýar.
Bahanyň möhleti CFR FOB
Tölegiň şerti T / T, L / C.
Wagt gowşuryň Goýumdan soň 7-30 günüň içinde mukdaryna esaslaň.
Ibermek 20 'gap ýa-da köpçülikleýin gämi
Beýlekiler Müşderiniň islegi hökmünde ýörite sargytlary edip bileris.
Şeýle hem her dürli polat rulon bilen üpjün edip bileris.
Productionhli önümçilik prosesi ISO9001: 2008 boýunça berk ýerine ýetirildi

* Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlyklary
Önümlerimiz, gowy reňk, birmeňzeş sink gatlagy, güýçli dartyş häsiýetleri, täsire garşylyk

Kesmek prosesi
Cutureetişen kesiş prosesi, kesilen tekiz we tekiz, obýektiň dyrnagy ýok, gaty we berk

Düzeltmegi goldaň
Dürli aýratynlyklar, dürli materiallary, ini, özleşdirmegiň galyňlygyny goldaýar

Faceerüsti gaýtadan işlemek tehnologiýasy
Bizde önümleriň iki görnüşi bar: galvanizli we garalan.

* Üstünligimiz

1. Ammarda we satuwda 10 ýyllyk tejribämiz bar we önümlerimiziň hilini kepillendirip bileris.

2. Önümlerimiz ýokary hilli we durnukly öndürijilik we artykmaç mukdarda hünär derejesi topary tarapyndan synagdan geçirilýär.

3. Güýçli üpjünçilik kuwwaty we gysga möhletli hünärli önümçilik hyzmatdaş toparymyz bar.Öz ammarymyz ofisimiziň töwereginde ýerleşýär, şonuň üçin sargytlaryň mukdaryna baglylykda harytlary çalt eltip bileris.

4. Biziň ýerleşýän ýerimiz Şanhaý portuna ýakyn, şonuň üçin logistika we transport has çalt.

5. Kompaniýamyzyň daşary söwdada köp ýyllyk tejribesi bar we önümlerimiz häzirki wagtda ABŞ, Awstraliýa, Russiýa, Ukraina, Päkistan, Koreýa we beýleki ýurtlara köp ýurtlara eksport edilýär.

6. Ygtybarly üpjün edijiler: Önümlerimiziň hemmesi iri içerki polat fabriklerinden, şol sanda Şandong polat, Tangşan polat, Handan polat we ş.m.

7. Hytaýyň hökümeti, döwlet kärhanalary, sanalan kompaniýalar we ş.m. ýaly güýçli hyzmatdaşlarymyz bar, biziň kompaniýamyz bilen degişli hyzmatdaşlygy bar.

Berkidilen polat zolak2369

Berkidilen polat zolak2369

Berkidilen polat zolak2369

Berkidilen polat zolak2369

Berkidilen polat zolak2369

* Gaplamak we eltip bermek

Berkidilen polat zolak2369

Berkidilen polat zolak2369

* Hyzmatymyz

Köp sargyt, has amatly baha
Çalt eltip bermek, hünär logistikasy has çalt
Satuwdan soň aladasyz hyzmat, satuwdan öňki önümiň hili möhümdir, ýöne satuwdan soňky hyzmat has möhümdir

Satýan zatlarymyz diňe bir ýokary hilli önümler däl, uzak möhletli hyzmat


  • Öňki:
  • Indiki: