Qualityokary hilli gyzgyn polat zolak

Giriş:

Gyzgyn togalanan polat gurluşyk meýdançasyna, gämi gurluşyk pudagyna, nebit, himiýa senagatyna, uruş we elektrik senagatyna, azyk gaýtadan işleýän we lukmançylyk senagatyna, gaz ýylylyk çalşyjy enjamlara, tehnika we enjam enjamlaryna we ş.m. degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Esasy maglumat

Haryt ady Prime SS400 Q235 Q345 Uglerod polat rulonynyň bahasy
Önümçilik usuly Gyzgyn togalanýar, Sowuk togalanýar
Tehnologiýa Düşnüksiz, kebşirlenen
Faceüzü Arassa, birleşdirilen tabak, galvanizli, gaplaýan, reňkli örtükli
Çydamlylyk ± 0.1mm
Spesifikasiýa (1) Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr, S235JR, S235J0, S235J2 (2) 10-50 #, 20Mn, 50Mn, 1025

(3) 2-nji sorag , StE460, 1E0650, 1E1006, S275J0, S275J2, S275NL, S355J0, S355J2, S355K2, S355NL, WH70Q, WQ590D, Q550D, WQ690, WQ700, A514, A517, SQ90

(4) 50.

. , 16Mo3, A537CL1, 09MnNiDR, SA662GrC, 18MnMoNbR, 15MnNiDR, A48CPR, SA515Gr65, SA516Gr65, SA612M, SA537CL2, 07MnNiMoVDR, 07MnCrMoVR,12MnNiVR, WDB620/Q500FC,13MnNiMoR, 20MnMoR, 20MnMo, 20MnMoNi55, SA612, A/SA533, A/SA302 , SA299,13MnNiMo54 (BHW35, DIWA353), SA203, SB450

(6) Q235q, Q345q, Q370q, Q420q, 14MnNbq, A709-HPS-485W

Arza . kremniý polat list) (9) bahar polat plastinka (10) ýylylyga çydamly polat plastinka (11) garyndy polat plastinka
MOQ 1 tonna
Tölegiň şerti T / T, L / C, D / P, Paypal, Söwda onlaýn
Eltip bermegiň wagty 7-10 gün
polat zolak 29

* Şahadatnama:

polat zolak 22
polat zolak 23
polat zolak 24

* Hyzmat kepilligimiz

1. Uzak tejribe: 10 ýyllyk ammar we satuw tejribesi.
2. andokary we yzygiderli hil, mukdar artykmaç bejergi bilen.
3. Üpjün etmek üçin berk ukyp we gysga eltip beriş wagty: Ammar ofisiň töwereginde ýerleşýär, şonuň üçin sargyt mukdaryna görä harytlar çalt çykyp biler.
4. Ulag tizligi çalt. Şanhaý portuna ýakyn.
5. Eksport edýän ýurtlaryň köpüsi: Önümler eýýäm ABŞ, Awstraliýa, Russiýa, Ukraina, Päkistan, Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.
6. Ygtybarly üpjün edijiler: companyhli kompaniýanyň önümleri iri içerki polat fabriklerinden, şol sanda: Şandong demir we polat, Tangşan demir we polat, Handan demir we polat we ş.m.
7. Güýçli hyzmatdaşlar: Hytaýyň hökümeti, döwlet kärhanalary, sanawda görkezilen kärhanalar kompaniýanyň hyzmatdaşlary.
8. Aşakdaky we bäsdeşlik bahasy
9. Ygtybarly hil we hyzmat
10. Alyjynyň aýratynlyklary kabul edildi

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. Harytlar web sahypasyndan tapawutly bolanda nädip etmeli?
100% yzyna gaýtarmak

3. ippingük daşamak
EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
Ippingük daşaýjy agentimiz ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

4. Töleg möhleti
Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
Has köp habarlaşmak gerek

5. Satuwdan soň hyzmat
1% sargyt mukdaryny, hatda önümçilik wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdireris.
(kyn dolandyryş sebäbi / güýç ýeňip bolmaýar)
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.

* Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
A1: Esasy önümlerimiz polat plastinka / list, rulon, Rolling ýapyk gapy çeşmesi, pru springina gutusy, Hasap pyçagy.

2-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
A2: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.we ISO, SGS, Alibaba hem alýarys.

3-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
A3: Bizde köp hünärmenler, tehniki işgärler, bäsdeşlik bahalary we beýleki polat kompaniýalaryna garanyňda has gowy hyzmat.

4-nji sorag.Siz eýýäm näçe eksport etdiňiz?
A4: Esasan Amerika, Russiýa, Angliýa, Kuweýt, Müsür, Türkiýe, Iordaniýa, Hindistan we ş.m. 50-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Mysal berip bilersiňizmi?
A5: Biz bilen habarlaşýançaňyz, samll nusgalaryny ätiýaçda mugt berip bileris.
Custöriteleşdirilen nusgalar takmynan 3-5 gün dowam eder.

* Bellik: Soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly "Aragatnaşyk üpjün edijisine" basyp bilersiňiz, haýal etmän size gaýdyp geleris.


  • Öňki:
  • Indiki: