Sowuk togalanan polat zolak

Sowuk togalanan polat gowy işleýiş ukybyna eýe, oňat tekizligi we ajaýyp üstü, dürli galyňlygy we ini kombinasiýalary bilen elýeterlidir.Sowuk emele gelmek üçin polat derejeleri, egilmek we berklik we süýümli häsiýetler zerur bolan çuňňur çyzgy proseslerinde has gowy görülýär.Bu polatlar esasan awtoulag böleklerinde we korpus panellerinde, metal mebellerde, enjamlarda, radiatorlarda, käbir profillerde we howa çalşygy enjamlarynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Aňsatlyk bilen pos, kislota garşylygy we poslama garşylyk ýok;
2. lighteňil senagatda, agyr senagatda, gündelik zerurlyklarda we bezeg pudagynda giňden ulanylýar;
3. Uly we durnukly üpjünçilik, uzak möhletli üpjünçilik;
4. Çalt eltip bermek, baý eksport tejribesi.

Sowuk polat polat zolagy (4)

* Esasy maglumat

Haryt ady Sowuk rulonly / gyzgyn rulonly uglerod polat rulonlarynyň bahasy
Material Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45 #, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC
Galyňlygy (mm) Gyzgyn togalanan galyňlyk: 2.75mm-100mm Sowuk togalanan galyňlyk: Islegiňiz boýunça 0,2mm-3mm
Ini (mm) Islegiňiz ýaly 45mm-2200mm
Faceüzü Arealaňaç, gara, ýagly, atylan partlama, spreý boýag, örtülen, galvanizlenen ýa-da islegiňiz boýunça
Rulon belgisi 508-610mm ýa-da islegiňize görä
Bobanyň agramy 3 ~ 5 tonna ýa-da islegiňize görä
Arza Gurluşyk, maşyn öndürmek, konteýner öndürmek, gämi gurluşygy, köpri we ş.m.
Gaplamak Standart eksport gaplamasy (Birinji gatdaky plastik film, ikinji gatlak Kraft kagyzy. Üçünji gatlak galvanizli list)

 

 

* Üstünligimiz

1. Uzak tejribe: 10 ýyllyk ammar we satuw tejribesi.
2. andokary we yzygiderli hil, mukdar artykmaç bejergi bilen.
3. Üpjün etmek üçin berk ukyp we gysga eltip beriş wagty: Ammar ofisiň töwereginde ýerleşýär, şonuň üçin sargyt mukdaryna görä harytlar çalt çykyp biler.
4. Ulag tizligi çalt. Şanhaý portuna ýakyn.
5. Eksport edýän ýurtlaryň köpüsi: Önümler eýýäm ABŞ, Awstraliýa, Russiýa, Ukraina, Päkistan, Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.
6. Ygtybarly üpjün edijiler: companyhli kompaniýanyň önümleri iri içerki polat fabriklerinden, şol sanda: Şandong demir we polat, Tangşan demir we polat, Handan demir we polat we ş.m.
7. Güýçli hyzmatdaşlar: Hytaýyň hökümeti, döwlet kärhanalary, sanawda görkezilen kärhanalar kompaniýanyň hyzmatdaşlary.
8. Aşakdaky we bäsdeşlik bahasy
9. Ygtybarly hil we hyzmat
10. Alyjynyň aýratynlyklary kabul edildi

* Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
A1: Esasy önümlerimiz polat plastinka / list, rulon, togalanýan gapy pru springina, bahar gutusy, Hasap pyçagy

2-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
A2: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.we ISO, SGS, Alibaba Verified-i alýarys.

3-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
A3: Bizde köp hünärmenler, tehniki işgärler, bäsdeşlik bahalary we beýleki polat kompaniýalaryna garanyňda has gowy hyzmat.

4-nji sorag.Siz eýýäm näçe eksport etdiňiz?
A4: Esasan Amerika, Russiýa, Angliýa, Kuweýt, Müsür, Türkiýe, Iordaniýa, Hindistan we ş.m. 50-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Mysal berip bilersiňizmi?
A5: Biz bilen habarlaşýançaňyz, samll nusgalaryny ätiýaçda mugt berip bileris.
Custöriteleşdirilen nusgalar takmynan 3-5 gün dowam eder.
* Bellik: Soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly "Aragatnaşyk üpjün edijisine" basyp bilersiňiz, haýal etmän size gaýdyp geleris.


  • Öňki:
  • Indiki: