Senagat habarlary

  • Polat rulonlaryň ulanylyşy näme?

    Örtülen polat, içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy bölejikleriň çyzylmagyna garşy örtük örtük ukyplaryny ulanmak, plastinkanyň çyzylmagyna garşy öndürijiliginiň umumy gurluşyndan 5 esse artan, ýiti zatlaryň döwülmegine garşy durup biler.Esasy programmalar garaage gapylary, rulon ...
    Koprak oka
  • Sowuk togalanan polat zolagyň häsiýetnamalary we ulanylyşy

    Polat zolak, polat rulonlar, gyzgyn togalanan polat zolak, sowuk togalanan polat zolak, gaty we gyzgyn polat zolak, 65Mn polat zolak, CK50 polat zolak, CK75 polat zolak, togalanýan gapy çeşmeleri, pru springina gutulary Sowuk togalanan polat zolak gaýtadan dikeldilýär, ýöne köplenç ro diýip düşünilýär ...
    Koprak oka